Campanii


REGULAMENTUL Campanie branding lifturi “La Passion”


 
Organizatorul concursului este S.C. MELI MELO FASHION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Racota nr. 8, bl. 76A, Sc. 1, et. 9, ap. 39, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1614/2012, avand codul unic de inregistrare RO29769909, reprezentata de Cristian Catana in calitate de Administrator.
Societatea este inscrisa in registrul  de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal, sub. Nr. 32919.
Prezentul regulament va fi facut public pe site-ul www.melimelo.ro, precum si la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, la tel. 0040 21 252 10 36 / 63 sau pe adresa de e-mail clienti@melimelo.ro.
Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei.
La acest concurs poate participa orice cetatean roman, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor societatii, precum si a membrilor familiilor acestora (sot/sotie si rude pana la gradul II).
Pentru a putea participa la concurs, participantul trebuie sa se inscrie prin postarea pe contul acestuia de facebook/instagram a unei poze realizate in oglinda liftului branduit Meli Melo, din urmatoarele locatii din Bucuresti: City Gate south tower, City gate north tower, Baneasa Business Center, Conect Business Park 3 (postarea trebuie facuta in intervalul 10.04-10.05.2017, urmata de descrierea: #lapassion #melimelo #pozadinlift).

Concursul consta in urmatoarele:
Vor fi luate in considerare pentru extragerea premiului, toate persoanele care indeplinesc cele de mai sus, cu datele specificate, iar daca participarea este valida, se va atribui in mod automat un numar de inregistrare.
Numerele de inregistrare se atribuie consecutiv, crescator.
Participarea la concurs nu este conditionata de cumpararea vreunui produs.
O persoana se poate inscrie prin mai multe postari, acestea reprezentand mai multe sanse de castig.

Graficul de desfasurare a concursului este urmatorul:
 10.04.2017-10.05.2017– desfasurarea propriu-zisa a concursului, constand in postarea pentru concursul organizat de S.C. MELI MELO FASHION S.R.L. Toate postarile valide se centralizeaza automat intr-un tabel.
 12.05.2017 – extragerea castigatoarei/castigatorului. Tragerea la sorti se va realiza prin intermediul site-ului random.org, anuntarea castigatoarei/castigatorului, pe site, pe contul de facebook/instagram, si transmiterea de catre aceasta/acesta, a adresei unde va fi expediat premiul.
 12-15.05.2017 In cazul in care castigatorul/area nu raspunde pentru confirmarea premiului si cu indicarea adresei de livrare, pana la data de 15.05.2017, acesta va pierde premiul, iar extragerea se va repeta.
 15.05.2017-20.05.2017 – transmiterea premiului catre castigator, prin curier rapid, la adresa indicata.

Premiul consta in 1 x VOUCHER 500 LEI, valabil pentru cumparaturi in lantul de magazine Meli Melo – Paris, din intreaga tara.

Premiul nu va putea fi schimbat si nu se poate opta pentru obtinerea contravalorii in bani.
Organizatorul concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, acolo unde este cazul.

In conformitate cu legislatia in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul prezentului concurs, castigatorul urmand a fi afisat pe site-ul www.melimelo.ro.

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului, sau indirect, prin intermediul partenerilor lui, prestatori de servicii si sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin newsletter, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
             La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa: SC MELI MELO FASHION SRL, Bucuresti, Bdul Basarabia 256, incita FAUR, poarta 1, et. 2, pavilion administrativ, sector 3, organizatorul se obliga:
- Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
- Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001;
- Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Dispozitii finale:
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
            Eventualele reclamatii/intrebari legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC MELI MELO FASHION SRL, Bucuresti, Bdul. Basarabia 256, sector 3, incinta Faur, poarta 2, pav. Admin. Et. 2, sau pe adresa de e-mail: clienti@melimelo.ro, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

Aprobat,
Administrator, SC Meli Melo Fashion SRL
Cristian Catana